Χρήσιμες Εφαρμογές & Εργαλεία

 

TeamViewer QuickSupport

Δεν χρειάζεται εγκατάσταση ή δικαιώματα διαχειριστή.
Εκτελέστε απλώς τη λήψη (κάνετε διπλό κλικ) και
δώστε το παρεχόμενο ID και τον κωδικό στον τεχνικό που θα παράσχει την υποστήριξη.

TeamViewer για Υποστήριξη εξ αποστάσεως